Идеята

Безпилотните мултироторни платформи или т.нар. дронове са системи, които могат да бъдат както средство за забавление и хоби, така и много полезен помощник в редица социално значими дейности. Приложението му в сериозни и дори опасни ситуации в човешкия живот все още е подценявано.

Това са няколко примера за използване на дронове, използвани в полицейски операции, контрол на трафика, спасителни мисии и наблюдение на морски граници.

 

 

 

 

Нашата идея е свързана с изследването и популяризирането  на възможностите за използване на тези системи в такива области като издирване на хора в труднодостъпни местности или при опасни условия, видео заснемане от височина  и моментно картографиране при бедствия и аварии, локализация и превенция на пожари (патрулиране), охрана, доставка на медикаменти и средства за първа помощ на труднодостъпни места, инспекция на труднодостъпни индустриални съоражения, картографиране и описване на земеделски площи, преброяване и наблюдение на дивеч и горски фонд и други.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin