Приложения

Полета на приложение

S.E.N.S.O.R. се използва за:

 • Издирване и спасяване
 • Гражданска защита
 • Охрана и наблюдение
 • Индустриални обследвания
 • Наука и проучвания
 • GIS
 • Въздушна фотография
 • Заснемане на въздушни видео кадри

Примери:

 • Огнеборство
 • Наблюдение на гранични зони
 • Мониторинг на бедствия и аварии или последиците от тях (наводнения, заметресения, разливи, лавини, урагани, свлачища и др.)
 • Наблюдение на трафика
 • Инспекция на язовирни стени
 • Инспекция на ел. предприятия и ел. централи
 • Инспекция на сгради за топлинни загуби
 • Антитерористични операции
 • Доставка на медикаменти
 • Картография от въздуха
 • Следене и наблюдение на ядрени или химични замърсявания при инциденти
 • Борба с бракониерството, мониторинг на дивеч и водни пасажи
 • Въздушна реклама
 • Инспекция на земеделски площи и картография


Целеви групи

Публични

 • Пожарна
 • Полиция
 • Гранична полиция
 • Планинска спасителна служба
 • Горски стражари
 • Гражданска защита
 • Общини и областни управи
 • Национални водни паркове
 • Други власти и специализирани служби

Индустрия

 • GIS
 • Енергийна
 • Сигурност
 • Авиационна
 • Земеделска
 • Минна
 • Рекламна/Филмова

Потребители

 • Пожарна служба и пожарникари
 • Полиция и охранителни служби
 • Еколози
 • Метеоролози
 • Филмови и видео създатели
 • Фотографи
 • Журналисти
 • Медии
 • Археолози
 • Геодезисти
 • Архитекти
 • Брокери на недвижими имоти
 • Застрахователи
 • Теливизионни станции
 • Спортни събития


facebooktwittergoogle_pluslinkedin