Технологията

Използва се унифицирана летяща мултироторна платформа (дрон), която да осигурява въздушно наблюдение спрямо конкретните нужди на клиента.

За изпълнението на поставените задачи се използва специализирана сензорна и термовизионна техника, радио-апаратура за двупосочно предаване на команди, телеметрия и видео сигнал между летателния апарат и мобилната наземна станция (мобилен компютър).

Получените данни и видео сигнал биват обработени от мобилната станция, резултатите се анализират, визуализират и обобщават с цел по-лесно взимане на решене за действие от оператор, или наземен екип.

Могат да се организират периодични, предварително зададени мисии и облитания на конкретни терени по предварително зададени GPS координати, като при открита нередност, или друга нужда се подава сигнал до оператор. Намеса от негова страна може да се осъществи във всеки момент от полета.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin