Цели

Създаване на:

  • Изследване и анализ на различни конфигурации от сглобки, материали и части, с цел създаване на оптимално конструктивно решение за изработката на прототип.
  • Работещ прототип с наименование “Мултироротен дрон за издирване и спасяване”

(SEarch aNd reScue multirOtor dRone – S.E.N.S.O.R.) и тестването му в различни ситуации и области на приложение

  • Софтуер за разпознаване на хора при заснемане с термовизионна камера.
  • Софтуер за картографиране на земеделски и горски площи.
  • Софтуер за разширение на възможностите на Open Source система за автопилот и изпълнение на мисии без нуждата от намеса на оператор.
  • Софтуер за охрана на периметъра и осъществяване на пасивна охрана.
  • Софтуер за управление на насочена антена с цел отдалечено видео управление в реално време и предаване на видеосигнал.
facebooktwittergoogle_pluslinkedin