9 дни до първо официално представяне пред света.

Posted on

Hello world! Everything is assembled and the final preparations for the first flight were full of emotions.

Здравей свят! Всичко бе сглобено и последните приготовления за първия полет бяха пълни с емоции.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin